Поиск

Сотрудники

Ковалева
Наталия Александровна
Начальник УИТ

Почта: cithead@vgltu.ru

Тел.: +7 (473) 253-67-05

         +79304142122

Янчуркина
Галина Александровна
Начальник ОИТиВТ

Почта: citadm@vgltu.ru

Тел.: +7 (473) 253-67-05

Петров
Константин Олегович
Начальник сектора ВТ (ОИТиВТ)

Почта: petrovko@vgltu.ru

Тел.: +7 (473) 253-67-05

Козлова
Ирина Сергеевна
Начальник отдела КИС

Почта: charming@vgltu.ru

Тел.: +7 (473) 253-67-05